Ubuntu commando’s & locaties

ubuntu_logoIk kreeg onlangs de vraag of ik enkele handige commando’s wist voor op Ubuntu. Voor de mensen die niet weten wat Ubuntu is, dat is een besturingssysteem net als Windows of Mac OS X, maar deze is gebaseerd op GNU/Linux genaamd “Ubuntu Linux”. Deze zogenaamde distributie is gratis te downloaden (klik hier!) en te gebruiken. Lees dit artikel verder voor alle handige commando’s en locaties voor Ubuntu.

Nog even dit…

De meeste commando’s die ik hieronder heb staan gelden voor Ubuntu Linux en zullen daarom ook op andere Linux besturingssystemen werken zoals Debian. Echter sommige commando’s zijn redelijk specifiek en zullen daarom niet beschikbaar zijn op alle distributies (=een verzamelnaam voor alle verschillende Linux gebaseerde besturingssystemen).

Handige commando’s

Hieronder vind je een overzicht van veel gebruikte en handige commando’s onder Ubuntu, de tabel loopt van vaak gebruikte commando’s naar steeds¬†meer geavanceerde commando’s.

CommandoBeschrijving
man <commando>Uitleg voor hoe je het desbetreffende commando moet/kan gebruiken.
su - rootInloggen als Root gebruiker
sudoCommando uitvoeren met (beperkte) root privileges
cd <map>Ga naar de betreffende map, met een slash (/) kun je in een keer meerdere mappen diep
cp <bestand> <plaats waarheen>Kopieer een bestand (eventueel ook naar een andere locatie)
mv <bestand> <plaats waarheen>Verplaats een bestaand bestand naar een andere locatie
rm <bestand>Verwijder het bestand
rmdir <folder>Verwijder de map/folder
mkdir <folder>Maak een map/folder aan
lsPrint de inhoud van de huidige map
sudo apt-get updatePakkage manager (vergelijkbaar met: Google's Play Story) database bijwerken
sudo apt-cache search <naam>Zoek naar een pakket in de database
sudo apt-get install <naam>Installeer het desbetreffende programma/pakket. Met -f optie, probeer je een bestaand programma op te lossen indien er problemen zijn.
sudo apt-get remove <naam>Verwijder het desbetreffende programma/pakket (configuratie bestanden blijven aanwezig)
sudo apt-get --purge remove <naam>Verwijder het programma inclusief configuratie bestanden
apt-get autoremove Verwijder alle overbodige/onnodige pakketten
gksudo nautilus Open bestandsbeheer als root gebruiker
geditOpen grafische tekstverwerker
passwdStel een nieuw wachtwoord in voor de huidige gebruiker
sudo /etc/init.d/networking restartHerstart het netwerk
ifup <interface>Schakel een interface in (bijv. ifup eth0)
ifdown <interface>Schakel een interface uit
ifconfig Overzicht van de netwerk instellingen
iwconfig Overzicht van de wireless instellingen
start <service>Start een service (bijv. start apache2)
stop <service>Stop een service
status <service>Bekijk de status van een service (is het actief)
sudo /etc/init.d/gdm restartHerstart X (GNOME)
Ctrl+Alt+BackspaceHerstart X omgeving (wanneer het hangt)
Ctrl+Alt+F<N>Schakel naar een command-line scherm. N is een getal tussen 1 en 12, behalve 7
Ctrl+Alt+F7 Schakel terug naar de X omgeving (voor GNOME)
lsb_release -a Vraag de huidige Ubuntu versie op
uname -rVraag kernel versie op
uname -aVraag alle kernel informatie op
sudo ufw enableZet de firewall aan (ubuntu)
sudo ufw disableZet de firewall uit
sudo ufw status [verbose]Vraag de firewall status op (met verbose krijg je een uitgebreide status)
sudo ufw default allowSta alle verbindingen standaard toe
sudo ufw default denyLaat alle verbinding standaard vervallen
sudo ufw allow port <poort>Sta verbinding toe op een specifieke poort
sudo ufw deny port <poort>Blokkeer de verbinding op een specifieke
sudo ufw deny from ip <ip_adres>Blokkeer verbinding van een specifiek IP-adres

Handige locaties

Hieronder vind je een overzicht van veel gebruikte en handige locaties.

Locatie / BestandBeschrijving
cd ~Ga je naar je home-map van je huidige gebruiker
cd -Ga je 1 map terug
cd ..Ga je een level omhoog in de map structuur
cd ~/DesktopGa naar je bureaublad folder
cd ~/DocumentsGa naar je documenten folder
sudo gedit /etc/network/interfacesNetwerk instellingen bestand (instellingen toepassen doe je via: sudo /etc/init.d/networking restart)
sudo gedit /etc/resolv.confDNS configuratie bestand
cd /var/wwwWebserver map
gedit /var/log/auth.logAutorisatie log bestand
gedit /var/log/kern.logKernel log bestand
gedit /var/log/messagesNuttig informatie log bestand van programma's
gedit /var/log/syslogSysteem informatie log bestand van je Ubuntu systeem
grep sshd /var/log/auth.log | lessEen overzicht van alle externe login pogingen via SSH
gedit /var/log/rkhunter.logOverzicht van rootkit hunter, dit programma controleert voor backdoors, sniffers en rootkits op je Ubuntu installatie
gedit /var/log/cups/error_logProblemen met printen? Zoek een in dit log bestand
faillog Mislukte aanmeldingen
lastlog | lessLaatste login poging
who Huidige lijst van ingelogde gebruikers op het systeem
gedit /var/log/apache2/access.logToegangs log bestand voor Apache webserver
gedit /var/log/apache2/error.logError log bestand voor Apache webserver

 

Meer…

Als je meer wilt weten hoe je met een Terminal werkt, kun je hier klikken.

Handige sneltoets combinaties in Ubuntu, kun je hier vinden.

Did you like the article? Please share!