Debian 8 Jessie Server handleiding

debian_handleiding_smallNiet lang geleden heb ik mijn server opnieuw opgezet. Ik maak gebruik van Debian 8 (Jessie) als Linux distributie, en heb veel verschillende services geïnstalleerd en geconfigureerd (waaronder een mail server, webmail, cloud storage en git). Gelukkig hield ik alles netjes bij in een logboek. Ik zou graag mijn stappen willen delen, zodat iedereen een eigen server kan opzetten.

Ik ga ervan uit dat je beschikt over enige basis kennis van GNU/Linux (Debian). Ook al beschik je niet tot nauwelijks over deze kennis, zou het toch mogelijk moeten zijn om deze handleiding stap voor stap te volgen.

Mijn server is bedoeld voor opslag van bestanden/foto’s/muziek, mijn projecten maar ook voor mijn e-mail. Ik heb hieronder alle services per hoofdstuk onderverdeeld, zodat je er makkelijker doorheen kunt bladeren. Waar nodig sla je een hoofdstuk over indien je deze service niet wil gebruiken. Immers niet alle hoofdstukken zijn verplicht, gebruik wat je gebruiken kunt.

Ik heb tevens een website aangemaakt voor de server, hierop vindt je alle relevante informatie: https://server.melroy.org.

Lees mij eerst!
Voordat je verder gaat, moet je weten dat ‘#’ voor een commando NIET moet worden meegenomen.

Dit hash teken duidt erop dat het een terminal commando betreft, en dat je dit moet uitvoeren op de console. ‘#’-teken geeft ook aan dat het een ‘root‘ gebruiker betreft. Bijna alle commando’s hieronder voer ik uit als root. Je kunt eenvoudig root-gebruiker worden door ‘su’ commando uit te voeren. Of je zet voor elke commando ‘sudo’, om het commando uit te voeren als root. ‘$’-teken betekend dat je het commando uitvoer als een normale gebruiker (geen root).

Ik gebruik tijdens mijn handleiding vaak het commando ‘nano‘. Nano is een terminal tekstbewerker. Er bestaat ook alternatieven, zoals ‘vi’ en ‘vim’. Vim is iets minder toegankelijk voor beginners.

Netwerk configuren

linux_server Nadat je Debian op je systeem heb geïnstalleerd, is de eerste stap het configureren van een zogenaamd statisch IP-adres. Dit is cruciaal als je port-forwarding wilt doen in de routers firewall. Immers je wilt niet dat je server elke keer een ander IP-adres krijgt toegewezen binnen je netwerk.

In dit voorbeeld geven we de server het IP-adres: 192.168.1.130 op de LAN-interface (eth0).
# nano /etc/network/interfaces

 allow-hotplug eth0
 iface eth0 inet static
 address 192.168.1.130
 netmask 255.255.255.0
 network 192.168.1.0
 broadcast 192.168.1.255
 gateway 192.168.1.1

Herstarten van het netwerk kan via (gelieve dit uit te voeren op de server zelf, anders kan het voorkomen dat je niet meer kan vinden):
# service networking restart

Hostnaam

Mogelijk heb je je hostname ingesteld tijdens de Debian installatie. Desalniettemin, kun je deze nog steeds veranderen:
# nano /etc/hostname

Hosts bestand

Je moet het ‘hosts‘ bestand niet verwarren met je hostname eerder. Hosts is een soort lokale DNS van je systeem. Ik verwijs mijn domeinnaam naar het IP-adres 127.0.1.1 (dit is een soort localhost / 127.0.0.1). Je domeinnaam noemt met een fully qualified domain name (FQDN). Als je een vast IP-adres heb moet je die gebruiken, en anders voldoet 127.0.1.1.

# nano /etc/hosts

Voorbeeld:

127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    server.melroy.org
127.0.1.1    mail.melroy.org melroy-server
127.0.1.1    gitlab.melroy.org gitlab
127.0.1.1    ci.melroy.org ci

Controle:
$ hostname
Dit geeft je de korte host naam (van je server lokaal).
$ hostname -f
Dit geeft de eerste bekende fully qualified domain name (FQDN).

TLS/SSL certificaat aanmaken

UPDATE: Ik maak nu gebruik van Let’s Encrypt voor mijn certificaten in plaats van m’n eigen certificaten te ondertekeken. Zie mijn Let’s Encrypt blog artikel.

We gaan nu een eigen certificaat aanmaken, die gebruikt kan worden bij webservices, zoals apache webserver en andere diensten. Dit certificaat wordt gebruikt om (gevoelige) gegevens te versleutelen tussen de server en jouw computer.

http-vs-https

We gaan niet zo maar een certificaat maken, maar een zogenaamde ‘self-signed’ certificaat. Dit certificaat is dus ondertekend door jezelf, hierdoor hoef je geen geld te betalen. Als alternatief kun je een certificaat kopen, waarbij je certificaat ondertekend is door bedrijven als GeoTrust, VeriSign of GlobalSign. Of je kunt gratis bij StartSSL terecht voor een certificaat.

Laten we beginnen met het bijwerken van de softwarepakken lijst:
# apt-get update

Installeren van openssl pakket:
# apt-get install openssl

We beginnen eerst met een privé sleutel te creeren. Deze deze sleutel met niemand!
$ openssl genrsa -des3 -out server.key 2048

Maak Certificate Signing Request (CSR) bestand aan. Dit CSR bestand is een aanvraag bestand, straks gebruiken we dit CSR bestand om je eigen certificaat te maken:
$ openssl req -new -key server.key -out server.csr

Als Common Name, gebruik: ‘*.melroy.org’ voor wildcard certificaat. Wildcard certificaat kan gebruikt worden voor meerdere sub-domeinen, waarbij een hetzelfde certificaat voldoet.

Verwijder eventueel het wachtwoord van het *.key bestand (aangeraden). Anders zal er elke keer om gevraagd worden, o.a. bij elke keer als de Apache server opstart:
$ cp server.key server.key.org
$ openssl rsa -in server.key.org -out server.key

We gaan nu het certificaat echt creëren:
$ openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt

Kopieer nu de bestanden naar de juiste locaties:
# cp server.crt /etc/apache2/ssl/server.crt
# cp server.key /etc/apache2/ssl/server.key

(Optioneel) Als je wilt kun je nog een *.pem bestand aanmaken, dit is een combinatie van de private (key) & public (crt) certificaten.
$ openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out server.p12
$ openssl pkcs12 -in server.p12 -nodes -out server.pem

LET OP:
Omdat het server.pem bestand ook de privé sleutel bevat, moet je dit pem bestand NOOIT delen met andere mensen of servers! Dit geldt ook voor server.key. Enkel het server.crt bestand kan gedeeld worden met iedereen, dit bevat enkel de publieke sleutel.

Vertrouw het self-signed certificaat, door deze te labelen als CA (Certificate Authority) certificaat:
# apt-get install ca-certificates
# cp /etc/apache2/ssl/server.crt /usr/local/share/ca-certificates/
# update-ca-certificates

Anders kun je problemen krijgen met bepaalde services met foutmeldingen zoals:

509: certificate signed by unknown authority

Maak een link naar de /etc/ssl/certs folder:
ln -s /etc/apache2/ssl/server.crt /etc/ssl/certs/server.crt

En:
ln -s /etc/apache2/ssl/server.key /etc/ssl/private/server.key

Tot slot:
c_rehash

Apache2 webserver & PHP & MySQL

UPDATE: In dit artikel leg ik uit hoe je Apache2 web server kan gebruiken voor alle web-services, echter op dit moment ben ik overgestapt naar Nginx. Een ander artikel komt er nog aan waarin ik uitleg hoe je Nginx opzet…

apache_serverInstalleren van de noodzakelijke pakketten:
# apt-get install apache2 apache2-utils php5 libapache2-mod-php5 libapache2-mod-proxy-html php5-mysql mysql-server mysql-client

Apache 2 modules (soort plugins) aanzetten:
# a2enmod rewrite php5 proxy_http headers ssl

 

We gaan Apache2 configureren met een SSL beveiligde verbinding, daarvoor veranderen we de default-ssl.conf bestand.

# nano /etc/apache2/sites-available/default-ssl.conf

<IfModule mod_ssl.c>
    <VirtualHost _default_:443>
        ServerAdmin webmaster@mydomain.com
        DocumentRoot /var/www/html/homepage

        ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
        CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined

        SSLEngine on
        SSLOptions +StrictRequire
                SSLCertificateFile     /etc/apache2/ssl/server.crt
                SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
                SetEnvIf User-Agent ".*MSIE.*" nokeepalive ssl-unclean-shutdown
                CustomLog /var/log/apache2/ssl_request_log \
                   "%t %h %{SSL_PROTOCOL}x %{SSL_CIPHER}x \"%r\" %b" 

        [...]

        </VirtualHost>
</IfModule>

Activeren van de nieuwe Apache ‘site’:
# a2ensite default-ssl

Al het normale HTTP (poort 80) verkeer verwijst ik door naar HTTPS (poort 443).
# nano /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

<VirtualHost *:80>
     ServerAdmin webmaster@mydomain.com

     ServerSignature Off

     RewriteEngine on
     RewriteCond %{HTTPS} !=on
     RewriteRule .* https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [NE,R,L]
</VirtualHost>

Tot slot de ports.conf aanpassen, we gaan nu ook HTTPS poort gebruiken (443).

# nano /etc/apache2/ports.conf

Listen 80

<IfModule ssl_module>
    Listen 443
</IfModule>

<IfModule mod_gnutls.c>
     Listen 443
</IfModule>

Herstarten:
# service apache2 restart

phpMyAdmin – Database Manager

Installeren van het pakket:
# apt-get install phpmyadmin

Selecteer auto-configure voor ‘Apache2‘ tijdens de installatie.

Voeg nieuwe site toe:
# nano /etc/apache2/sites-available/phpmyadmin.conf

<VirtualHost *:443>
    ServerName mysql.melroy.org
    DocumentRoot "/usr/share/phpmyadmin"

        SSLEngine on 
        SSLOptions +StrictRequire
        SSLCertificateFile  /etc/apache2/ssl/server.crt
        SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key   
</VirtualHost>

phpmyadminAanzetten van de phpmyadmin ‘site’:
a2ensite phpmyadmin
service apache2 reload

# nano /etc/phpmyadmin/config.inc.php

 $cfg['ForceSSL'] = true;

Software RAID toevoegen (na installatie)

Overzicht van alle schrijven:
$ ls /dev/ | grep sd

Vraag informatie op over een harde-schrijf:
fdisk -l /dev/sdX
(vervang X door a,b,c, etc.)

In mijn geval ga ik 2x 1TB harde schrijven in RAID 1 (kortom mirror/dupliceren van elkaar) zetten, namelijk sdb & sdc:
# fdisk -l /dev/sdb /dev/sdc

Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
 I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

 Disk /dev/sdc: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
 I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes

Partitie voor sdb schrijf opzetten:
# fdisk /dev/sdb

 n (new partitie)
 p (primary)

selecteer begin tot eind sectors (standaard volledige schrijf)

Partitie type veranderen:

 t (type change)
 L (list all codes)
 fd (voor Linux raid auto)

Overzicht laten zien:

 p (print)

Geeft nu:

Disk /dev/sdb: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
 I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
 Disklabel type: dos
 Disk identifier: 0x8658d1a6

Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
 /dev/sdb1        2048 1953525167 1953523120 931.5G fd Linux raid autodetect

Indien alles klopt, gaan we het nu wegschrijven:

 w

Partitie opzetten voor sdc schrijf:
# fdisk /dev/sdc

 p
 t
 fd
 p

Geeft nu:

 Disk /dev/sdc: 931.5 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
 Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
 Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
 I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
 Disklabel type: dos
 Disk identifier: 0x761dea68

Device     Boot Start        End    Sectors   Size Id Type
 /dev/sdc1        2048 1953525167 1953523120 931.5G fd Linux raid autodetect

Wegschrijven:

 w

Laat de kernel weten dat we de schrijven hebben veranderd, herstart het systeem:
# reboot

Na een herstart, verifiëren we of de schrijven nu goed herkent worden
# fdisk -l

RAID 1 betekent het spiegelen van de schrijven (kopie)

RAID 1 betekent het spiegelen van de schrijven (kopie)

Nu zetten we een RAID 1 array op tussen /dev/sdb1 & /dev/sdc1 partities, ik gebruik nu /dev/md1 in plaats van md0 (ik beschikte namelijk al over een andere RAID op hetzelfde systeem):
# mdadm --create /dev/md1 --level=1 --raid-devices=2 /dev/sdb1 /dev/sdc1

Optioneel kun je de flag: --assume-clean gebruiken. Deze zorgt ervoor dat mdadm het resync-en overslaat. Echter meestal is dit geen goed idee, helemaal niet met RAID 5 (eigen risico).

Bekijk nu live de voortgang van je nieuwe RAID opstelling:
# watch cat /proc/mdstat

Mocht de resync nu een status ‘PENDING’ (resync=PENDING) krijgen, voer dan het volgende commando uit:
# mdadm --readwrite /dev/mdX

(Vervang  X voor 0, 1, 2, ..)

Wanneer het sync-en compleet is, maken we een nieuwe ext4 partitie aan op /dev/md1:
# mkfs.ext4 /dev/md1

Haal UUID (universally unique identifier) op van de nieuwe RAID 1 opstelling:
# blkid /dev/md1

Auto-mount deze nieuwe RAID opstelling (gebruik de UUID van het vorige commando):
# nano /etc/fstab

Voeg onderaan een nieuwe regel toe:

 UUID=abc1234 /media/data    ext4   defaults        0       2

Verander eventueel ook de mount folder. Weetje: de laatste optie (getal: 2) betekent dat de pc/server een fsck uitvoert bij elke opstart. Prio ‘2’ is een minder hoge prioriteit. Een prio ‘1’ moet je root systeem zijn, ‘0’ betekent uit.

Werk de mdadm.conf configuratie bij:
# mdadm -Es

Kopieer en plak de nieuwe RAID regel toe aan het config file:
# nano /etc/mdadm/mdadm.conf

Optioneel: veranderd het e-mailadres in hetzelfde mdadm.conf bestand:

 MAILADDR jou@mail.com

Werk de kernel info bij via:
# update-initramfs -u

Tot slot, herstart je systeem:
# reboot

Nu hoort je een /dev/mdX erbij te hebben. Je kunt je harde schrijven, partities & raid opstelling eenvoudig controleren via:
$ lsblk

Voorbeeld van 4 harde schrijven, waarvan sda1 & sdb1 in RAID 1 staan. En sdc1 & sdd1 in RAID 1 staan:

NAME    MAJ:MIN RM   SIZE RO TYPE  MOUNTPOINT
 sda       8:0    0 465.8G  0 disk
 ├─sda1    8:1    0 456.5G  0 part
 │ └─md0   9:0    0 456.3G  0 raid1 /
 └─sda2    8:5    0   9.3G  0 part  [SWAP]
 sdb       8:16   0 465.8G  0 disk
 ├─sdb1    8:17   0 456.5G  0 part
 │ └─md0   9:0    0 456.3G  0 raid1 /
 └─sdb2    8:21   0   9.3G  0 part
 sdc       8:32   0 931.5G  0 disk
 └─sdc1    8:33   0 931.5G  0 part
 └─md1   9:1    0 931.4G  0 raid1 /media/data
 sdd       8:48   0 931.5G  0 disk
 └─sdd1    8:49   0 931.5G  0 part
 └─md1   9:1    0 931.4G  0 raid1 /media/data

Bijbehorende fstab:

 # <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
 UUID=87dbf687-...... /               ext4    errors=remount-ro 0     1
 # swap
 UUID=17f4568b-...... none            swap    sw              0       0
 # Second swap (enable only when needed)
 #UUID=2f37123c-..... none            swap    sw              0       0
 # Data disk
 UUID=7b241b86-...... /media/data     ext4   defaults         0       2

mdadm.config bevat bij mij onder andere:

 # definitions of existing MD arrays
 ARRAY /dev/md/0  metadata=1.2 UUID=49071dca:........ name=server:0
 ARRAY /dev/md/1  metadata=1.2 UUID=7c8044bb:........ name=server:1

Gitlab & Continuous Integration (CI)

GitLab wordt gebruikt als git repository manager, issue tracker, code review en wiki pagina’s. Kortom een heel compleet pakket voor het ontwikkelen en beheren van je software.

GitLab Community Edition

GitLab Community Edition

Ik ga de Omnibus pakket gebruiken, dit is het meest voor de handliggende en eenvoudigste manier. We starten met de afhankelijkheden te installeren:
# apt-get install curl openssh-server ca-certificates

Installeren van de laatste versie van Gitlab CE (Community Edition):
# curl -sS https://packages.gitlab.com/install/repositories/gitlab/gitlab-ce/script.deb.sh | sudo bash
# apt-get install gitlab-ce

Eerste keer configuren / opzetten:
# gitlab-ctl reconfigure
Configuren van GitLab:
# nano /etc/gitlab/gitlab.rb

 external_url 'https://gitlab.melroy.org'
 gitlab_rails['backup_path'] = "/media/data/gitlab/backups"
 git_data_dir "/media/data/git-data"
 web_server['external_users'] = ['www-data']
 nginx['enable'] = false

Nogmaals her-configureren:
# gitlab-ctl reconfigure

Gitlab Continous Intergration (CI) is nu standaard beschikbaar in GitLab. Via Gitlab CI kun je build proces starten of auto-testers aftrappen bij elke push naar de git server.

gitlab_ci

Ik maak gebruik van Let’s Encrypt certificaten om een veilige SSL verbinding om te zetten. In plaats van een self-sign certificaat. Zie mijn ander artikel over hoe je Let’s Encrypt certificaten aanvraagt.

Ik heb de built-in nginx server uitgezet (zie de tekst in het oranje hierboven).  We gaan gebruik maken van Apache 2.2 om de GitLab server te bereiken.

# nano /etc/apache2/sites-available/gitlab.conf

<VirtualHost *:443>
    SSLEngine on
    #strong encryption ciphers only
    #see ciphers(1) http://www.openssl.org/docs/apps/ciphers.html
    SSLProtocol all -SSLv2
    SSLHonorCipherOrder on
    SSLCipherSuite "ECDH+AESGCM:DH+AESGCM:ECDH+AES256:DH+AES256:ECDH+AES128:DH+AES:ECDH+3DES:DH+3DES:RSA+AESGCM:RSA+AES:RSA+3DES:!aNULL:!MD5:!DSS"
    Header add Strict-Transport-Security: "max-age=15768000;includeSubdomains"
    SSLCompression Off
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/server.crt
    SSLCertificateKeyFile /etc/apache2/ssl/server.key
    #SSLCACertificateFile /etc/httpd/ssl.crt/your-ca.crt

    ServerName gitlab.melroy.org
    ServerSignature Off

    ProxyPreserveHost On

    # Ensure that encoded slashes are not decoded but left in their encoded state.
    # http://doc.gitlab.com/ce/api/projects.html#get-single-project
    AllowEncodedSlashes NoDecode

    <Location />
        # New authorization commands for apache 2.4 and up
        # http://httpd.apache.org/docs/2.4/upgrading.html#access
        Require all granted

        ProxyPassReverse http://127.0.0.1:8080
        ProxyPassReverse https://gitlab.melroy.org/
    </Location>

    #apache equivalent of nginx try files
    # http://serverfault.com/questions/290784/what-is-apaches-equivalent-of-nginxs-try-files
    # http://stackoverflow.com/questions/10954516/apache2-proxypass-for-rails-app-gitlab
    RewriteEngine on
    RewriteCond %{DOCUMENT_ROOT}/%{REQUEST_FILENAME} !-f
    RewriteRule .* http://127.0.0.1:8080%{REQUEST_URI} [P,QSA]
    RequestHeader set X_FORWARDED_PROTO 'https'

    # needed for downloading attachments
    DocumentRoot /var/opt/gitlab/gitlab-rails/

    #Set up apache error documents, if back end goes down (i.e. 503 error) then a maintenance/deploy page is thrown up.
    ErrorDocument 404 /404.html
    ErrorDocument 422 /422.html
    ErrorDocument 500 /500.html
    ErrorDocument 503 /deploy.html

    LogFormat "%{X-Forwarded-For}i %l %u %t \"%r\" %>s %b" common_forwarded
    ErrorLog /var/log/apache2/gitlab.melroy.org_error.log
    CustomLog /var/log/apache2/gitlab.melroy.org_forwarded.log common_forwarded
    CustomLog /var/log/apache2/gitlab.melroy.org_access.log combined env=!dontlog
    CustomLog /var/log/apache2/gitlab.melroy.org.log combined
</VirtualHost>

# a2ensite gitlab

Voor Gitlab-CI, gebruik ik een /etc/apache2/sites-available/gitlab-ci.conf bestand. Met exact dezelfde inhoud als hierboven. Behalve de ServerName, ProxyPassReverse en ErrorLog/CustomLog heb ik veranderd naar ci.melroy.org. Daarnaast gebruik GitLab-CI poort 8181 in plaats van 8080. Ook dat moet je veranderen.

#a2ensite gitlab-ci

Poort 22, 80 en 443 moet je opzetten in de routers firewall, als je het vanaf buiten bereikbaar wilt maken.

Het adres wordt dus https://gitlab.melroy.org. Inloggen op GitLab kan met (admin gebruiker):
Gebruikersnaam: root
Wachtwoord: 5iveL!fe

Eenmaal verder, kreeg ik bij een git clone de melding:

Agent admitted failure to sign using the key.

Nu bleek dat ik de RSA identiteit aan de authenticatie agent moest toevoegen (via ssh-agent), voer daarvoor het volgende commando uit:
ssh-add ~/.ssh/id_rsa

Vraag de publieke sleutel op:
cat ~/.ssh/id_rsa.pub

Voeg deze volledige regel toe aan je profiel in Gitlab. Dit kan door middel: Profile -> SSH keys -> Add SSH key in Gitlab.

Plak de inhoud van de id_rsa.pub in het desbetreffende ‘key‘ veld.
Stel de globale instellingen in op je lokale computer:
$ git config --global user.name "Uw naam"
$ git config --global user.email "jouw@email.com"

Nu kun je succesvol je git repositories clonen vanaf GitLab, voorbeeld:
$ git clone git@gitlab.melroy.org:melroy/voorbeeld_project.git

Starten / Stoppen / restart:
gitlab-ctl stop
gitlab-ctl start
gitlab-ctl restart

Debugging locaties:

/var/log/gitlab/...
/var/log/syslog

Backup maken van GitLab kan via:
# gitlab-rake gitlab:backup:create

Postfix – SMTP Server

postfixPostfix is een SMTP protocol mailserver waarbij je e-mail mee kunt versturen en meer kunt ontvangen. Ik ga postfix combineren met Dovecot voor het ontvangen van e-mails. Postfix configureren we door gebruik te maken van virtuele mailboxen configuratie bestanden. In deze virtuele mailbox bestanden staan de gebruikersgegevens opgeslagen. Optioneel kun je dit koppelen aan MySQL database.

Ik begin eerst met een overzicht, om het verhaal te verduidelijken:

Overal geheel

Overal geheel

Ontvangen van de e-mail (in het groen):

1. Een externe mailserver vraag een TCP verbinding aan op poort 25 van onze mailserver. The firewall laat deze verbinding door. En Postfix accepteert de verbinding.
2. Postfix verzamelt de informatie van de afzender en bekijkt naar wie de e-mail verzonden wordt (de ontvangers).
3. Postfix doet ook een real-time black lijst (RBLs) check via DNS, of te de afzenders IP-adres wel vertrouwd kan worden. Een e-mail kan dan worden geweigerd.
4. Postfix stuurt de e-mail door naar Dovecot, om te zien of de ontvangers e-mailadres overeenkomt met een bekende gebruiker.
5. Dovecot bekijkt de virtualmail box bestanden (optioneel kan ook MySQL gebruikt worden) en controleert of het e-mailadres behoort tot een gebruiker.
6. Indien de gebruiker bestaat, wordt de e-mail geaccepteerd en doorgestuurd naar Dovecot. Dit verloopt via een Local Delivery Agent, ookwel “Dovecot LDA” genoemd.
7. Dovecot slaat de ontvangen e-mail op in een bestand, in ons geval binnen een folder in /media/data/email/
8. De gebruiker haalt de nieuwe e-mail op via POP3 or IMAP protocol van Dovecot.

Stel je wilt deze e-mail beantwoorden, kortom het versturen van een e-mail (in het blauw):

A. De gebruikers e-mail client (bijvoorbeeld Roundcube), stelt een SMTP verbinding op met Postfix. Het stuurt de gebruikersnaam & wachtwoord door ter authenticatie.
B. Postfix vraagt aan Dovecot of de gebruikersnaam & wachtwoord overeenkomen.  Zodat er niet zo maar e-mail vanaf jouw adres verzonden kan worden.
C. Dovecot doorzoekt de gebruikers informatie in de virtuele mailbox bestanden. Het vertelt Postfix of het authenticatie succesvol was.
D. Postfix zoekt nu uit naar welke mail server op het internet de e-mail verzonden moet worden. Postfix vraagt de DNS (domain name service) voor het opvragen van de MX (Mail eXchange) record van het ontvangen domeinnaam. Indien dit gelukt is, krijgen we het adres terug en weten we waar we de e-mail naar toe moeten sturen.
E. Postfix maakt verbinding met de betreffende mailserver van de ontvanger.  Het zet een SMTP verbinding op en stuurt de e-mail.

Laten we nu beginnen met Postfix te installeren:

# apt-get install postfix

# nano /etc/postfix/postfix

# Hostname
 myhostname = mail.melroy.org
 myorigin = /etc/mailname

# Virtual mailbox configs
 virtual_mailbox_domains=hash:/etc/postfix/vmail_domains
 virtual_mailbox_maps=hash:/etc/postfix/vmail_mailbox
 virtual_alias_maps=hash:/etc/postfix/vmail_aliases
 virtual_transport=dovecot

# Location
 virtual_mailbox_base= /media/data/email

# nano /etc/postfix/vmail_domains

 yourdomain.com OK

# nano /etc/postfix/vmail_mailbox

 info@yourdomain.com yourdomain.com/info
 melroy@yourdomain.com yourdomain.com/melroy

# nano /etc/postfix/vmail_aliases

 melroy@yourdomain.com melroy
 info@yourdomain.com info

Creeer db-formaat (hash) voor de virtuele bestanden via postmap commando:
postmap /etc/postfix/vmail_domains  && postmap /etc/postfix/vmail_mailbox &&  postmap /etc/postfix/vmail_aliases

Voeg onderaan /etc/postfix/master.cf toe.
# nano /etc/postfix/master.cf

dovecot   unix  -       n       n       -       -       pipe
 flags=DRhu user=email:email argv=/usr/lib/dovecot/deliver -f ${sender} -d ${recipient}

Tot slot:
# service postfix restart

Dovecot – Mailserver

dovecotDovecot is een IMAP en POP3 e-mailserver (en bevat ook een delivery agent, zoals je kunt zien bij het hoofdstuk over Postfix). Dovecot is daarom in staat om e-mails te ontvangen en versturen. Onder GNU/Linux wordt er standaard gebruik gemaakt van mbox formaat. Mbox is 1 bestand, waarin alle e-mail zit. Hoewel dit ideaal werkt voor een lokaal systeem, gaan wij gebruik maken het ‘Maildir‘ e-mail formaat. Je raad het wellicht al; Maildir maakt gebruik van verschillende mappen en bestanden voor opslag van e-mail.

We beginnen met het installeren van Dovecot:
# apt-get install dovecot-core dovecot-imapd dovecot-pop3d dovecot-lmtpd dovecot-sieve

We maken een nieuwe gebruiker & groep aan, genaamd ’email’ voor de mail mappen.

# cd /media/data
# mkdir email
# groupadd email -g 7788

# useradd email -r -g 7788 -u 7788 -d /media/data/email -m -c "mail user"
# chown -R email:email ./email

Nu gaan we verder met Dovecot configureren.

# nano /etc/dovecot/dovecot.conf

 protocols = imap pop3 lmtp

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-master.conf

 service imap-login {
   inet_listener imap {
     port = 143
   }
   inet_listener imaps {
     port = 993
     ssl = yes
   }
 }

 [...]
 
 # Postfix smtp-auth
 unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
   mode = 0666
 }

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-auth.conf

 auth_mechanisms = plain login

Optioneel als je wilt debuggen:

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-logging.conf

auth_verbose = yes
mail_debug = yes

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-mail.conf

 # Location of the mailbox
 mail_location = maildir:/media/data/email/%d/%n/Maildir

 # User & Group permissions
 first_valid_uid=7788
 last_valid_uid=7788
 first_valid_gid=7788
 last_valid_gid=7788

 mail_privileged_group = email

Voeg ‘subscribe’ (abonneren) toe aan de volgende mailboxen. Subscribe zorgt er ook voor dat de mappen automatisch aangemaakt worden,
# nano /etc/dovecot/conf.d/15-mailboxes.conf

namespace inbox {
  mailbox Drafts {
    auto = subscribe
    special_use = \Drafts
  }
  mailbox Junk {
    auto = subscribe
    special_use = \Junk
  }
  mailbox Trash {
    auto = subscribe
    special_use = \Trash
  }
  mailbox Sent {
    auto = subscribe
    special_use = \Sent
  }
}

# nano /etc/dovecot/conf.d/10-ssl.conf

ssl = yes
ssl_cert = </etc/apache2/ssl/server.crt
ssl_key = </etc/apache2/ssl/server.key

ssl_cipher_list = ALL:!LOW:!SSLv2

Optioneel kun je gebruik maken van Sieve. Sieve is een plugin waarmee de gebruiker met een configuratie bestand kan aangeven wat er gebeurd met je inkomende berichte. Sieve filtert inkomende berichten, afhankelijk van je instellen, kun je e-mails in mappen plaatsen, doorsturen, negeren, weggooien, etc.

# nano /etc/dovecot/conf.d/15-lda.conf

 protocol lda {
     mail_plugins = sieve
 }

We maken een nieuw bestand aan, die voor door autorisatie gaan zorgen:
# nano /etc/dovecot/conf.d/auth-users.conf:

passdb passwd-file {
     driver = passwd-file
     args = scheme=SHA1 username_format=%u /etc/dovecot/users.conf
 }

userdb static {
     driver = static
    args = username_format=%u /etc/dovecot/users.conf
    default_fields = uid=7788 gid=7788 home=/media/data/email/%d/%n allow_all_users=yes
 }

Genereer nieuw wachtwoord voor een nieuwe gebruiker via:
$ doveadm pw -s SHA1

Gebruikt de output, zonder ‘(SHA1)’. Zet dit in het users.config bestand, gecombineerd met je e-mailadres (toekomstige login).
# nano /etc/dovecot/users.conf

 info@yourdomain.com:AbcDef123=
 melroy@yourdomain.com:AbcDef123=

Zet de rechten goed van de gebruikers-database:
# chown dovecot:dovecot /etc/dovecot/users.conf

Herstart Dovecot:
# service dovecot restart

Controlleer welke protocollen worden geaccepteerd en op welke interface / adressen geluisterd wordt:
$ doveconf protocols listen

Als je ‘imap pop3 lmtp’ ziet, dan is het goed. Tweede test: je zou een ‘OK’ moeten krijgen als je via telnet verbinding maakt met IMAP poort:
$ telnet localhost 143

Voorbeeld:

* OK [CAPABILITY IMAP4rev1 LITERAL+ SASL-IR LOGIN-REFERRALS ID ENABLE IDLE AUTH=PLAIN AUTH=LOGIN] Dovecot ready.

Logging van e-mail kun je hier vinden:
$ cat /var/log/mail.log

Dovecot logt ook naar syslog:
# tail -f /var/log/syslog

Controleer of je DNS record (MX) klopt, via dig commando:
# dig +short A $(dig +short MX melroy.org | head -1 | cut -d' ' -f2)

Dit zou het IP-adres moeten geven van je server, dan zijn je DNS instellingen goed.

Roundcube – Webmail

Ik ga in deze handleiding Roundcube installeren van de broncode. Immers dan beschik ik over de laatste versie. Downloaden kan vanaf:

 • https://roundcube.net/download/
  OF:
 • # git clone https://github.com/roundcube/roundcubemail.git
  # mv roundcubemail roundcube
  # cd roundcube
  # git checkout tags/1.1.2 
  OF:
 • # curl -L "http://sourceforge.net/projects/roundcubemail/files/latest/download?source=files" > /tmp/roundcube-latest.tar.gz
Roundcube Next

Roundcube Next

Uitpakken/installeren van Roundcube:
# tar -xfz roundcube-latest.tar.gz /var/www/
# rm -f /tmp/roundcube-latest.tar.gz
# cd /var/www/
# mv roundcubemail-* roundcube
# chown www-data:www-data -R roundcube/

Je voeg nu Roundcube toe aan de Apache2 configuratie:
# nano /etc/apache2/sites-available/roundcube.conf

<VirtualHost *:443>
   ServerName mail.melroy.org
   DocumentRoot "/var/www/roundcube"
</VirtualHost>

Activeer de nieuwe ‘site’:
# a2ensite roundcube
Tot slot, ga nu naar de installatie van Roundcube:
https://mail.yourdomain.com/installer

In mijn geval gaf de installer aan dat er nog enkele pakketten van  3e ontbraken (als je kiest voor Roundcube depedent). Deze installeerde ik als volgt:

# apt-get install php-pear
# pear install mail
# pear install Net_SMTP
# pear install Auth_SASL
# pear install mail_mime
# pear install Mail_mimeDecode
# pear install channel://pear.php.net/Net_IDNA2-0.1.1

Eventueel kun je je de instellingen nog veranderen. %t zorgt ervoor dat je kunt inloggen zonder @melroy.org in mijn geval (controleer dit met: hostname -d).
# nano /var/www/roundcube/config/config.inc.php

 $config['username_domain'] = '%t';

ownCloud – Cloud opslag

ownCloud is een gratis open-source alternatief voor dropbox, waarbij je alle documenten, foto’s en muziek in eigen beheer heb.

ownCloud

ownCloud Webinterface

Installeren:
# apt-get install owncloud owncloud-server

We gaan ownCloud instellen in Apache2 webserver.
# nano /etc/apache2/sites-available/owncloud.conf

<VirtualHost *:443>
  ServerName cloud.melroy.org
  DocumentRoot "/var/www/owncloud"

  ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud-error.log
  CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/owncloud-access.log combined

  <Directory "/var/www/owncloud">
     Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
     AllowOverride All
     Require all granted

     <IfModule mod_dav.c>
       Dav off
     </IfModule>

     SetEnv HOME /var/www/owncloud
     SetEnv HTTP_HOME /var/www/owncloud
   </Directory>

   <Directory "/var/www/owncloud/data/">
     # just in case if .htaccess gets disabled
     Require all denied
   </Directory>
</VirtualHost>

Ga naar je adres:
https://cloud.yourdomain.com/

Stel je admin account in. Verander eventueel je data folder en selecteer je database (ik kies hier voor: MySQL). En configureer ownCloud verder.

Achteraf kun je je instellingen eventueel nog veranderen:
# nano /var/www/owncloud/config/config.php

Monitorix

Monitorix is een gratis open-source webbased monitoring tool. En creëert mooie grafieken om deze data weer te geven. Zoals CPU, memory gebruik, maar ook netwerkverkeer.

Monitorix Web GUI

Monitorix Web GUI

Installeren:
# apt-get install monitorix

Configureren:
# nano /etc/apache2/sites-available/monitorix.conf

 <VirtualHost *:443>
     ServerName monitor.melroy.org
     DocumentRoot "/var/lib/monitorix/www"
     AddHandler cgi-script .cgi
     Alias /cgi /var/lib/monitorix/www/cgi

     <Directory "/var/lib/monitorix/www">
           Require all granted
     </Directory>

   <Directory "/var/lib/monitorix/www/cgi">
     AllowOverride None
     Options +ExecCGI -MultiViews +SymLinksIfOwnerMatch
     Require all granted
   </Directory>
</VirtualHost>

# nano /etc/monitorix/monitorix.conf

title = Melroys Server
hostname = melroy-server
[...]
 
base_url = /
base_cgi = /cgi

Schakel de build-in HTTP server uit van Monitorix:

 <httpd_builtin>
 enabled = n
 [...]

Zet CGI module aan in Apache webserver:
# a2enmod cgi

Reload / Herstart Apache2:
# service apache2 reload
# service apache2 restart

Herstart monitorix:
# service monitorix restart

Auto-start monitorix bij opstarten:
# systemctl enable monitorix

Monit

Monit is weer een andere gratis open-source monitoring tool voor processen, bestanden, systeem en meer. Monit is een proactief programma die andere services in de gaten houdt. Mocht er een service crashen / down gaan, dan in Monit in staat deze weer terug te brengen. Tevens stuurt Monit je een e-mail mocht er is mis zijn gegaan of als je systeem bepaalde limieten overscheid. Tot slot beschikt Monit ook over een webbased interface, waar je een duidelijk overzicht krijgt te zien van de door jouw beheerde processen. Op deze pagina kun je  ook je processen stop/start/herstarten.

Monit web pagina

Monit web pagina

Installeren:
# apt-get install monit

# nano /etc/monit/monitrc

set mailserver localhost
set httpd port 2812
 use address localhost # enkel localhost heeft toegang
 allow admin:WACHTWOORD # Stel je login gegevens in (verplicht)
set httpd port 2812

Apache2 configuren configuren voor Monit.
# nano /etc/apache2/sites-available/monit.conf

<VirtualHost *:443>
  ServerName monit.melroy.org
  ProxyPreserveHost       On

  # Reverse Proxy
  ProxyPass        /  http://localhost:2812/
  ProxyPassReverse /  http://localhost:2812/
</VirtualHost>

Eventueel kun je ook monit ‘standalone’ gebruiken, zonder tussen komt van Apache webserver. Immers apache kan ook crashen :P. In dit geval kun je ook SSL configuren. Ziet het voorbeeld hieronder (*.pem bestand is de server.key & server.crt gecombineerd, zie hoofdstuk TLS/SSL):

set httpd port 2812
  SSL ENABLE
  PEMFILE /etc/apache2/ssl/server.pem
  ALLOWSELFCERTIFICATION
  [...]

Nu begint het leukste, het instellen van de controle voor al je actieve processen (althans degene die je wilt controleren). Deze instellingen verschillen uiteraard per server.
Hiervoor verwijst ik je graag door naar de Monit wiki pagina.

Met het volgende commando, kun je checken wat monit controleerd op dit moment:
# monit -t

Conclusie

Zoals je ziet gebruik ik persoonlijk veel eigen web diensten en een eigen webserver. Ik hou graag alles in eigen beheer en dat geeft mij de vrijheid om te doen wat ik wil en hoe ik dat wil. Uiteraard bestaan er veel gratis online diensten die soort gelijken problemen oplossen (Gmail, Github en bijvoorbeeld Dropbox). Echter vind ik het veel te leuk om het zelf te hosten.

Op Melroy’s Server website kun je al mijn web-diensten vinden en kun je eventueel je eigen dienst GRATIS aanvragen!

Overige tools

Disk controle

We sluiten deze handleiding af met wat handige tools, tip & tricks. Smartmontools bevat verschillende applicaties voor het diagnostiseren van je harde schrijf en het uitlezen van de S.M.A.R.T. data op de schrijven.

# apt-get install smartmontools

Hardeschrijf info:
# smartctl -i /dev/sdc

Health check:
# smartctl -H /dev/sdc

Voer een selftest uit, je hebt hierbij meerdere opties: ‘short’, ‘long’, ‘conveyance’ of ‘select’. We voeren een short-test uit (deze duurt 2 minuten). Je kunt hem eventueel ook naar de voorgrond brengen met de optie “-C” erbij te zetten:
# smartctrl -t -C short /dev/sdc

Bekijk je test resultaten met:
# smartctl -l selftest /dev/sdc

Voor het volledige verslag (a van all):
# smartctl -a /dev/sdc

Root forwarding

Verwijs alle root e-mails door naar jouw e-mailadres, voeg je e-mailadres toe aan (nieuw bestand):
# nano /root/.forward

Monitor tool

Naast Monitorix en Monit, gebruik ik ook htop commando voor het interactief bheheren van applicaties. Het is een alternatief van het wat oude top commando.

# apt-get install htop

Netwerk tools

Misschien ken je het commando ping & route commando. Het mtr commando (My Traceroute) combineerd deze twee tools. Ideaal voor het achterhalen van netwerk problemen.

# apt-get install mtr-tiny

Het standaard meegeleverde netstat is ook zeer krachtig. Onderstaande regel geeft bijvoorbeeld alle openstaande TCP sockets:
netstat -nat

Did you like the article? Please share!